BÖLCSŐDE, ÓVODA

Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje

Cím: 8246 Tótvázsony, Hajnal u. 1.
Intézményvezető: Magasi Jánosné
Bölcsőde szakmai vezetője: Sebestyén Bernadett
Telefon: 06-20/316-22-23 (vezetői)
Nevelői: 06-20/315-54-74
E-mail: totvazsonyovoda@invitel.hu
Honlap: www.totvazsony.hu

Az 1963-ban épült óvoda átépítésével, bővítésével 2010 szeptemberétől akadálymentesített, bölcsődei csoporttal, tornaszobával, kiszolgáló helyiségekkel bővített, korszerű intézmény várja a felnőtteket és a gyerekeket. A modern épülethez nagy füves udvar tartozik napos és árnyékos részekkel, korszerű, színes játékokkal. A kialakított sószoba a légúti, illetve a pollen által okozott megbetegedések megelőzésére szolgál. Az óvoda és a bölcsőde közös épületben, egy bejárattal, de külön szárnyban működik. A bölcsőde szakmailag önálló, és külön szakmai vezetővel rendelkezik.
Az intézmény 6.30-tól 17.00-ig tart nyitva. Az óvoda három csoporttal, a bölcsőde egy csoporttal működik. Az intézmény a tótvázsonyi, kövesgyűri és a hidegkúti gyermekeket fogadja, szállításukról a két önkormányzat gondoskodik. Az intézménybe a helyi általános iskola konyhájáról szállítják az ételt. Az óvodás gyermekek részére napi háromszori, a bölcsődéseknek négyszeri étkezést biztosítunk. 
A fenntartó engedélyével a nyári időszakban (július-augusztus hónapban) négy hétre a karbantartási munkák, nagytakarítás miatt zárva tartunk.
Az intézmény alaptevékenysége:
- óvodai nevelés és ellátás,
- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és ellátása,
- nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás,
- bölcsődei ellátás,
- óvodai intézményi, munkahelyi étkeztetés.
 
Bölcsőde
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. 2 éves kortól fogadjuk a gyerekeket, a férőhelyek száma 14 fő. A bölcsődei gondozást-nevelést 2 szakképzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő gondozónő végzi, és egy takarító segíti az intézmény munkáját. A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. Hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni fejlődésének figyelembe vételére, fontosnak tartjuk a gondozónők, és a gyermekek közötti személyes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakítását. A bölcsőde a kisgyermek érdeklődésére, aktivitására építve biztosítja a változatos tevékenységeket, melyek tapasztalathoz juttatják a gyermeket a természeti és szociális környezetéről. Bölcsődei gondozásunk, nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség egészséges fejlődésére és kibontakoztatására törekszik.
 
Óvoda
Az óvoda nevelő intézmény, 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig. Férőhelyek száma 50 fő. Az óvodai felvétel a 3. életév betöltése után az év folyamán folyamatosan történik. A nevelőmunkát 4 fő óvodapedagógus (ketten német nemzetiségi végzettségűek), és 2 fő szakképzett dajka látja el. A fejlesztésre szoruló gyermekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik. A logopédiai ellátást külső óraadó logopédus végzi, heti 3-3 órában.
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, az óvodai tevékenységek szeptember 1-től május 31-ig tartanak. Június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint üzemelünk.
1989 óta folyik német nemzetiségi nevelés, melyet kiemelt feladatunknak tartunk, a nyelvi környezet mesterséges megteremtésével. Célunk a német nyelv megismertetése, megszerettetése a gyermekekkel.
Fontosnak tartjuk a környezet iránti érzékenységre nevelést, hogy a gyermekek már az óvodában ismerkedjenek a környezetvédelemmel, helyes szokásokkal, pozitív érzelmi viszonyuk alakuljon ki a természeti környezethez. 2009-ben elnyertük a „Zöld Óvoda” címet.
Óvodai hagyományaink, rendszeres programjaink:
Mikulás ünnepség, Karácsonyi köszöntő, Farsangi mulatság, Húsvét, Anyák napi köszöntő, Évzáró - nagycsoportosok búcsúztatója, Közös kirándulás a szülőkkel, Játszóház évi két alkalommal, Egészségnap szervezése, Gyermekek születésnapjának megünneplése, Gyermeknapi rendezvény; Bábszínház látogatás, Kiállítások megtekintése, séták, kirándulások. A szülők az alábbi foglalkozások közül választhatnak: katolikus illetve református hittan, uszodalátogatás, zene-óvoda.