HIDEGKUTI MIHÁLY KULTURÁLIS EGYESÜLET


Az egyesület névadója, a szervezet tevékenysége és céljai

 

Székhely:

8247 Hidegkút, Hosszú utca 20.
Elnök:

Pénzes Erzsébet
Cím:

8247 Hidegkút, Patak utca 5.
Telefon:

88/245-383, 30/75-67-863
E-mail:

epenzes@almos.uni-pannon.hu

Az egyesület névadója
Hidegkuti (eredeti nevén Heiser) Mihály a 18. században betelepített német telepesek leszármazottjaként született Kishidegkúton, 1884. szeptember 18-án.
Középiskolai éveit a veszprémi piarista gimnáziumban töltötte, majd a minorita rend tagjaként Marosvásárhelyen folytatta hittudományi tanulmányait. 1908-ban szentelték pappá Budapesten, segédlelkészként Aradon, Pancsován és Lugoson tevékenykedett.
1916-ban magyar és német nyelvből és irodalomból tanári diplomát szerzett, Gödöllőn és Nyírbátorban tanított. 1929 és 1946 között a Nyírbátori Leányiskola igazgatójaként dolgozott. Nevét belügyminisztériumi engedéllyel 1934-ben – magyar érzelmei és szülőfaluja iránti szeretete jeléül – a német Heiserről Hidegkutira változtatta.
Élete utolsó éveit a miskolci és az egri minorita rendházakban töltötte.
Egerben hunyt el 1949. október 5-én.

 

Hidegkuti Mihály művei:
1937. A nyírbátori Polgári Leányiskola Értesítőjében megjelent cikke az intézmény negyedszázados működéséről szól.
1938. Befejezi a Hidegkút község monográfiája című munkáját, amely évtizedeken át kéziratként lappang előbb a veszprémi püspöki, majd a megyei levéltárban.
1939. Skócia, Izland, Norvégia – útleírás.
1941. A nyírbátori minorita templom – a műemléktemplom bemutatása.
1942. A nyírbátori Polgári Leányiskola Értesítőjében megjelent cikkében Kőrösi Csoma Sándorra emlékezik, halálának századik évfordulóján.

Forrás: Hidegkuti Mihály – Hudi József: Hidegkút története. Szerkesztette: Kredics László. Veszprém Megyei Levéltár, (Solymosi László előszava, 5-8. oldal)

 

Az egyesület tevékenysége
A Hidegkuti Mihály Kulturális Egyesület (HMKE) 2003-ban alakult a helyi közösség önszerveződéseként, tagjainak száma jelenleg 45 fő. Alapszabályát 2010. február 1-én módosította, és egyúttal megszerezte közhasznúsági fokozatát.
A HMKE célja többek között a község közösségi rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása, a helybeli kulturális és művészeti tevékenységet folytató önképzőkörök (pl. német nemzetiségi dalkör) és az idősek támogatása (pl. nyugdíjasklub).
Az egyesület tagjai minden évben tevékenyen részt vállalnak a hagyományos éves programok megvalósításában (pl. idősek és gyerekek farsangja, gyermeknap, jótékonysági bálok, falunap, kézműves foglalkozások, ünnepi műsorok).

Az egyesület céljai:
·    a népművészet helyi értékeinek és a Balaton-felvidék hagyományainak felkutatása, éltetése, a népi hagyományok megőrzésének segítése, ismertetése, tekintettel az európai integrációra is,
·    a tehetséges fiatalok támogatása, az idősek felkarolása és képzése,
·    nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
·    az egészséges táplálkozás és a mozgáskultúra fejlesztése, egészséges életmódra nevelés,
·    a közösségi élet fejlesztése,
·    szabadidőben és versenyszerűen végezhető tömegsport szervezése, tárgyi feltételeinek biztosítása,
·    az ökoturizmus és környezetvédelmi tevékenységek támogatása, környezeti nevelés,
·    az esélyegyenlőség biztosítása a faluközösségben,
·    a kulturális és művészeti tevékenységet folytató önképzőkörök támogatása,
·    konferencia szervezés, kiadványok készítése és kiadása,
·    testvértelepülési kapcsolatok ápolása,
·    Hidegkút kulturális életének segítése,
·    a község rendezvényeinek megszervezése, lebonyolítása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése,
·    hely és segítség biztosítása a helyi újság szerkesztéséhez, kiadásához és terjesztéséhez,
·    a tánccsoport és a dalkör fellépéseinek segítése, más művészeti csoportok vendégül látása,
·    saját kiadványok, monográfiák szerkesztése,
·    a különböző korosztályoknak játszóházak, kézműves foglalkozások, egyéb közösségi programok szervezése,
·    az egyházi rendezvények támogatása,
·    rendezvénynaptár készítése és közzététele,
·    a falusi turizmus elindítása, lehetőségének megteremtése,
·    Hidegkútról szóló képismertető összeállítása, tájékoztatótáblák készítése és elhelyezése,
·    a Recsek-hegyi kilátó és környéke rendbetétele, gondozása,
·    a község virágosításának támogatása,
·    kapcsolatfelvétel más kulturális egyesületekkel, a kapcsolatok ápolása,
·    a pályázatokon való részvételhez önrész biztosítása, a pályázatírás ösztönzése.