2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre