Beszámoló, éves költségvetés beszámoló


1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

- Az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet lásd: a rendeletek között
- Az Önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletet lásd: a rendeletek között