Tájékoztatás


A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok irányító hatóságának  2017.12.20. napján kelt támogatói döntése alapján 33.798.310 Ft támogatási összeget nyert Hidegkút község önkormányzata Hidegkút település Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen című pályázattal a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosító szám alatt. A nyertes pályázatban foglaltak alapján 2185 fm vízelvezető mű készült el a pályázat megvalósításának 2019.10.31. napja, mint végső határidő előtt. A beruházással a település csapadékvízelvezető hálózata teljes felújításra került.