Tisztelt Hidegkúti lakosok!


Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a vasárnapi szavazás eredményének ismeretében őszintén megköszönjem, hogy ismételten megtiszteltek bizalmukkal és újabb öt évre megbíztak a polgármesteri feladatok ellátásával.


A következő öt évre adott felhatalmazásuk birtokában legjobb tudásom szerint és az eddigiek szellemében igyekszem folytatni a megkezdett munkát.


Remélem, hogy a belém vetett bizalmukat megszolgálom, és az előttünk álló időszakban is bizonyítani tudom, hogy a 2019. évi önkormányzati választásokon Hidegkút jó döntést hozott.


A következő ciklus sem lesz eseménytelen, hiszen bőven van teendő. Szó szerint idézem korábbi levelem egyik mondatát, megerősítve, hogy nem a levegőbe beszéltem:


„Az Önök által javasoltakat tervezem továbbra is megvalósítani: temető kerítések, alsó temető ravatalozó, Hosszú utca javítása és továbbaszfaltozása, volt óvodaépület hasznosítása, patakpart rendezése.”


Természetesen öt év nagy idő, ami alatt sok, most még nem látható helyzet fog előállni, dolog, probléma fog felmerülni. Továbbra is nyitott szemmel és füllel fogok járni a községben annak érdekében, hogy ezekre a problémákra az önkormányzat lehetőségeinek keretei között gyorsan és megfelelően reagálhassunk.


Bízom benne, hogy képviselőtársaimmal egyetértésben minél többet tudunk tenni a falu fejlődése és az Önök számára fontos ügyek előremozdítása érdekében.


Úgy gondolom, hogy nem maradt más hátra, minthogy ismételten megköszönjem támogatásukat, és az Önöktől kapott felhatalmazás birtokában hozzálássak az előttünk álló, kihívásokkal teli időszak feladatainak megvalósításához.


Legfőbb célom, hogy öt év múlva tiszta lelkiismerettel, tényekkel alátámasztható, valós eredményekkel a hátam mögött állhassak Önök előtt.


Kezdjük a munkát!


Hidegkút, 2019. októbr 17.

Dr. Kriszt András

    polgármester