Döntéshozatal, ülések7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:
Hidegkút Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (Lásd a
rendeletek között)
A testületi szerv üléseinek helye: 8247 Hidegkút, Fő u. 67/A.
A testületi szerv ülésének jegyzőkönyveit lásd: a Jegyzőkönyveket

8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:
Lásd: a Rendelet-tervezeteket ill. www.njt.hu