ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Általános Iskolája

Cím: 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1.
Telefon:
igazgatóság: 88/506-760
konyha: 88/266-240
Honlap: http://www.totvazsony.sulinet.hu/index.php
E-mail: iskola@altisk-totvazsony.sulinet.hu

Igazgató: Somogyi Veronika Zsuzsanna
Igazgató helyettes: Dienes Gábor
Élelmezésvezető: Kellerné Szűsz Mária

Az intézmény Tótvázsony és Hidegkút községek közös fenntartású, nyolc évfolyamos általános iskolája. A kis létszámú osztályok családias légkörben működnek, a szülők közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A füvesített, fákkal, virágokkal teli iskolaudvaron a diákok kellemes, igényes környezetben, jó levegőn tölthetik az óraközi szüneteket.
A tanítók munkáját szakképzett logopédus és fejlesztő pedagógus segíti, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el.
Az alsó tagozatos tanulók a kisebb épületben vesznek részt a délelőtti tanórai és a 16.30-ig tartó napközis foglalkozásokon. A kisépület berendezési tárgyait és kedves, barátságos falfestményeit az ő életkori sajátosságaikat figyelembe véve készítették a tanítók. A felső tagozatos diákok az iskola nagyobb épületében töltik mindennapjaikat, 14-16 óráig pedig a tanulószobán készítik el aznapi feladataikat.
A szaktantermeken kívül egy folyamatos fejlesztés alatt álló számítógépes terem, egy korszerűen felszerelt tornaterem, valamint az ünnepségek helyszínéül szolgáló aula áll a diákok rendelkezésére.
Az intézményben főzőkonyha is üzemel. A tágas, napfényes ebédlőben kulturált körülmények között étkezhetnek a tanulók, akiket változatos, olcsó, házias menük várnak, igény szerint tízóraival és uzsonnával kiegészítve a napi ellátást.
1989-től heti öt órában német nemzetiségi nyelvoktatású képzést nyújt az iskola. A diákok megismerkednek a magyarországi német kisebbség történelmével, kultúrájával és hagyományaival. Testvérkapcsolatok: Tótvázsony - Dobel (Németország), Hidegkút – Deutsch - Kaltenbrunn (Ausztria). A német mellett az angol nyelv tanulására is van lehetőség.
A diákok számos szabadidős tevékenység közül választhatnak: énekkar, furulyaszakkör, rajz és informatika szakkör, barkácsfoglalkozás, sportkörök várják az érdeklődőket, illetve minden tanévben megszervezik a veszprémi úszásoktatást is. Korrepetáló- és felvételi felkészítő foglalkozások, helyi tantárgyi vetélkedők segítik az ismeretek elmélyítését.
Iskolánk a balatoncsicsói művészetoktatási intézmény kihelyezett tagozata, a gyerekek harmonika és zongora hangszereken tanulhatnak. A népszerű harmonika zenekar minden évben szép eredményeket ér el a zenei versenyeken, hírük már határainkon túlra is eljutott, vendégszereplésekre hívják őket. Kapcsolatban vagyunk a nagyvázsonyi zeneiskolával is, így tanulóink fúvós hangszeren is tanulhatnak.
Intézményünk 2008-ban, majd 2011-ben is elnyerte az Ökoiskola címet. Kiemelt feladatunk a gyerekek környezettudatos nevelése. Minden osztály végez környezetvédelmi feladatokat és tanévenként ökonapot szervezünk az ismeretek elmélyítésére.
2009-ben elnyertük az Erőszakmentes – egészségtudatos iskola címet is. A témakörben rendszeresen szervezünk foglalkozásokat, bevonva a helyi védőnőt és a körzeti megbízott rendőrt is.
2011-ben csatlakoztunk az iskolai hálózatkoordinációs központ kialakítására irányuló pályázathoz és elnyertük az „Előminősített referencia intézmény” címet. Erre különösen büszkék vagyunk, mert a megyében csak néhány intézmény kapta ezt meg. A cím és az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek a szalmai megújulást, az intézmény népszerűsítését is lehetővé teszik.
Tanulóink szívesen járnak iskolába, láthatóan jól érzik magukat, tanáraikkal, nevelőikkel bizalmasak, hiszen érzik, hogy mellettük vagyunk és szükség esetén számíthatnak ránk.